Béc Tưới Nhỏ Giọt Emitters Hunter

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Tên sản phẩm: Béc Tưới Nhỏ Giọt Emitters
Phân loại: tự xuyên có gân, ren ngoài 10/32”, và ren trong ½” (FPT).
Kiểu: 1/4″ barb, 10/32″, 1/2″ FPT
Lưu lượng: 2, 4, 8, 15, 23 lít/giờ
Xuất xứ: Hunter – USA.
Công dụng: Bec tưới nhỏ giọt bù áp Emitters dẫn nước từ từ và trực tiếp tại gốc cây để đảm bảo từng giọt được đưa vào sử dụng hiệu quả

0901805859
Liên hệ